Peter van Tilburg

Peter van Tilburg

Van-Tilburg-logo_ZW-250px

Waarom heb je ‘ja’ gezegd tegen Picknick met een Klik?
Eigenlijk omdat ik gewoonweg moeilijk ‘nee’ kan zeggen, wanneer er een beroep op me wordt gedaan als het gaat om aantrekkelijke initiatieven en enthousiast geventileerde ideeën. Picknick met een Klik is een originele formule om gerijpte- en jonge ondernemers op informele wijze met elkaar in contact te brengen. Daardoor kan er sprake zijn van kruisbestuiving en wederkerigheid. Daar kunnen we over en weer alleen maar wijzer van worden. Kortom: leuk en leerzaam!

Hoe zou je jezelf omschrijven? / Wat zijn jouw talenten?
Ik beschouw mezelf als een noeste werker en een nuchter analyticus, zowel een doener als een denker, met beide benen stevig op de grond. Een kritisch activist, met de ambitie om de wereld (en in ons geval natuurlijk ook de mensen) een beetje mooier te maken. Gepaard aan de drang om zaken in eendrachtige samenwerking voor elkaar te krijgen en iets tastbaars na te laten voor het nageslacht. Ik geniet ervan om als zelfstandig ondernemer een eigen koers uit te zetten, zowel rationeel als intuïtief en deze te volgen met vertrouwen en volharding. Een goed oordeelkundig vermogen om het kaf van het koren te scheiden, alsmede een gezonde dosis werklust, strekken mij daartoe tot aanbeveling.

Waarvan krijg jij energie?
Energie put ik met name uit het voortdurend blijven bouwen aan een beter bedrijf, zowel de bricks als de clicks. En dan versta ik onder dat laatste een goede interne organisatie, een goede onderlinge verstandhouding en een resultaatgerichte samenwerking om daarmee de dienstverlening op een steeds hoger peil te brengen. Ultieme energie krijg ik van geslaagde projecten en dankbare klanten.

Wat was jouw grootste leermoment als ondernemer?
De misvatting na je studie de wijsheid in pacht te hebben, door schade en schande geleerd dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie, dat een bedrijf moeilijk te runnen is vanuit een ivoren toren. Dat je bij wijze van spreken als een bok op de haverkist moet zitten. Daarom heb ik ervoor gekozen om te opereren als meewerkend voorman. Ik geloof dan ook heilig in “management by being there and walking around”, om zelf het voorbeeld te geven qua dienstbaarheid en bovenmodale inzet.

Wat is het beste advies dat jij van iemand gekregen hebt?
De les van marketing-goeroe Tom Peters, dat je je bedrijf alleen kunt managen vanuit emotionele betrokkenheid, door er daadwerkelijk met hart en ziel voor te gaan. Mijn vader is overigens het schoolvoorbeeld van totale toewijding voor de klant met de menselijke maat als uitgangspunt; altijd hulpvaardig, vriendelijk en attent.

Welk succesmoment zal jou altijd bijblijven?
Het behalen van de Vakjuryprijs voor de Beste Winkel van Nederland in het kader van het jaarlijkse ING-Retailgala in 2010! De ultieme erkenning van een jury, bestaande uit een select gezelschap van professionals, die hun sporen in de Retail ruimschoots hebben verdiend. Nadat we overigens in 2002, 2006 en 2009 ook al beslag hadden weten te leggen op de Telegraaf Publieksprijs voor de meest favoriete winkel van Nederland. Het grootste compliment dat je kunt krijgen van dé winkeldeskundige bij uitstek: Koning Klant in hoogsteigen persoon.

Wat mag een starter verwachten van jou, als Inspirator?
Primair een luisterend oor voor zijn of haar ambitie en drijfveren als ondernemer. Bovendien een kritische blik op het ondernemingsplan, visie, missie en strategie. Wellicht enkele kanttekeningen daarbij, met name vanuit de optiek van realisme en haalbaarheid. En vooral de stimulans om te gaan met die banaan, vol vertrouwen en met volledige inzet van eigen kwaliteiten en eventueel een beroep op sociale netwerken, voor zover dit kan helpen bij het realiseren van je ambities als ondernemer.

Wat verwacht jij als inspirator van jouw starters?
Ik verwacht van de starters Serious Commitment en een Open Mind.

Wat is jouw favoriete ondernemersquote?
Gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken.